107. árverés - 40. tétel
< >

Eötvös József báró (1813-1871) vallás- és közoktatásügyi miniszter sajátkezűleg aláírt hivatalos levele Palkovics Károlynak "Nagyságos Ur!" megszólítással,