110. árverés - Gasztronómia 98-99

98. tétel
Hagn Károly
Bp., 1943. Lajos Ferenc "Szépmíves Műhely".
99. tétel
Radvánszky Béla, báró
Bp., 1893. Athenaeum.