110. árverés - Tételek 209-220

209. tétel
Palotay Gertrud
Bp., 1940. Magyar Történeti Múzeum.
210. tétel
Palugyay Imre, ifj.
Pest, 1855. Heckenast.
211. tétel
Pulszky, (Ferenc) Franz
Pest, 1867. Gyurian und Gebrüder Deutsch ny.
212. tétel
Pulszky (Károly) Dr. Carl v.
Bp., 1878. Kön. Ung. Universitäts-Buchdruckerei.
213. tétel
Radvánszky Béla, báró
Bp., 1879-1896. Hornyánszky V. -- Knoll K.
214. tétel
Reményik Sándor
Kolozsvár, 1918. (Dobsina és vidéke Könyvnyomda Rt.)
215. tétel
Reményik Sándor
Bp., 1932. Magyar Protestáns Irodalmi Társaság.
216. tétel
Reményik Sándor
(Kolozsvár), 1921. (Minerva Rt.)
217. tétel
Rexa Dezső
(Bp., 1940.) Officina.
218. tétel
Sághelyi Lajos, dr. vitéz
Bp., 1938. (Otthon-ny.)
219. tétel
Sándorfy Kamill, dr.
Bp., 1935. (Váci Kir. Orsz. Fegyintézet ny.)