112. árverés - Fürdők 88-90

88. tétel
Papp Károly, dr.
Bp., 1910. M. Kir. Földtani Intézet.
89. tétel
Pöstyén, é.n. Lampl Gyula.
90. tétel
Weisz, (Ede) Eduard Dr.
Bp., (1900.) Eggenberger.