112. árverés - Grafika, rajz 99-104

100. tétel
Juhász Géza
Debrecen, 1937. (Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó Rt.)
101. tétel
Kober Leó
Bp., 1918. Hornyánszky Viktor ny.
102. tétel
Lázár Pál
(Bp., 1938. Korda Rt.)
103. tétel
Molnár C. Pál
(Bp., 1940.) Szépmives Műhely.
104. tétel
Tóth Ervin
Debrecen, 1963. (Szabadság Lapnyomda.)