119. árverés - Orvostörténet 129-134

129. tétel
Cseresnyés Sándor, Felső-Eőri
Pápán, 1841. ref. főiskola betűivel, Szilády Károly által.