119. árverés - Tétel 19

19. tétel
Csokonai Vitéz Mihály
Nagy-Váradonn, 1805. Mármarossi Gottlieb Antal' betűivel.