156. árverés

156. árverés - Széchenyi István gróf és kora 419-422

419. tétel
De(s)sewffy Jó'sef, gróf
Kassán, 1831. Werfer Károly.
420. tétel
Fraknói Vilmos
Bp., 1902. MTT.
421. tétel
Kossuth Lajos
Pest, 1841. Landerer-Heckenast.
422. tétel
Wesselényi Miklós, b(áró)
Lipcsében, 1843. Wigand O.