Második nap 148. árverés - Széchenyi István gróf és kora 171-185

172. tétel
Bertha Sándor
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi.
173. tétel
Lipcsében, 1844. (Tauchnitz Bern.) Bizományban Köhler Ferencnél.
174. tétel
Dessewffy Aurél, Marczel és Emil, gróf
Kassán, 1832. Werfer Károly ny.
175. tétel
Fáy András
Budán, 1841. M. Kir. Egyetem betűivel.
176. tétel
Kossuth Lajos
Pest, 1841. Landerer-Heckenast.
177. tétel
(Meyer, Bernhard)
Wien, 1857. (Staatsdruckerei.)
178. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi.
179. tétel
Széchenyi István, gróf
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem.
180. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1828. Petrózai Trattner.
181. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1842. Trattner -- Károlyi.
182. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1838. Heckenast.
183. tétel
Wesselényi Miklós, b(áró)
Lipcsében, 1843. Wigand O.
184. tétel
Záborszky Alajos
Pesten, 1841. Landerer és Heckenast.
185. tétel
(Zerffy Gusztáv)
Lipcsében, 1844. (Wigand) Ottónál.