Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő sajátkezűleg aláírt, gépelt levele Dr. Palágyi Róbert ügyvédhez "Igen tisztelt doktor ur" megszólítással.