Kosztolányi Dezső (1885—1936) író, költő sajátkezű sorai egy emlékkönyv kivágott lapján: