Kosztolányi Dezső (1885—1936) író, költő "Az ebédlő" című versfordításának autográf kézirata.