Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő, műfordító sajátkezű, aláírt levelezőlapja Kalocsay Kálmán orvosprofesszornak, műfordítónak, az eszperantó mozgalom egyik élharcosának "Igen tisztelt tanár uram" megszólítással,