Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő sajátkezű levele Tolnai Vilmosnak "Igen tisztelt uram" megszólítással.