Kosztolányi Dezső (1885-1936) író, költő sajátkezű, zöld tintával írt levele Vikár Bélának "Kedves barátom" megszólítással, melyben közli, hogy olvasta Zolnai Béla cikkét Vikár Kalevala-fordításáról. A kritika felháborította: "Ámuló vállvonogatással olvastam ezt a nem rosszindulatú kritikát, mely épp azt kifogásoltja pompás munkádban, mely a legkülönb benne, hogy te egy rokonnép költeményében mint vegyítőtégelyben elénk tetted az egész magyar nyelvet, egy nem-létezően gazdag, megálmodott, ékes magyar nyelvet, mely az ős-kútfőkből táplálkozik." Értesítette Balassa Józsefet, hogy a Nyelvőr című folyóirat következő számában felel a kritikára, és megvédi a fordítást.