Kosztolányi Dezső 1933. XII. 5-én kelt levele Sényi Lászlónak, a költő saját levelezőlapján: "Igen tisztelt barátom, nagy örömmel vettem soraidat. Csakugyan már rég készülök Erdélybe. Úgy készülök, mint egy zarándok útra. Tehát márciusban készörömest lerándulok hozzátok. A műsorról és a feltételekről majd akkor tárgyalunk. De előre biztosíthatlak, hogy csak költségeim és kész kiadásaim megtérítését kérem tőletek, körülbelül 100 pengőt. Vagyok jó híved és tisztelőd: Kosztolányi Dezső."