Kosztolányi Dezső 1934. febr. 25-én kelt, 6 sornyi, aláírt, gépelt levele Sényi Lászlónak, a költő saját levélpapírján: "Kedves Barátom, köszönöm meleg soraidat. Aggodalmad azonban — úgy érzem — fölösleges. Meggyógyultam. Április 8-án a tervünk szerint lerándulhatok Marosvásárhelyre, de arra kérnélek, hogy április hó elején véglegezd megállapodásunkat és közöld velem, hogy rendben van-e az engedély. Szeretettel üdvözöl igaz hived: Kosztolányi Dezső."