Krúdy Gyula (1878-1933) író autográf levele Kosztolányi Dezsőnek "Kedves Dezsőm" megszólítással.