Krúdy Gyula (1878-1933) író autográf levele Kosztolányi Dezsőnek "Drága Dezsőm" megszólítással.