Kuncz Aladár (1885-1931), író sajátkezű, tintával írt levele Kovács László író feleségének "Kedves jó Sulika!" megszólítással, frissen megjelent regényével, a Fekete kolostorral kapcsolatban : "... Babits kritikája már 30-án elment, ugy hogy azóta okvetlenül meg kellett kapni... Babits, mikor elküldte az írást, utána feljött ő maga is hozzám, és élőszóval nagyon dicsérőleg nyilatkozott könyvemről. A mai postával megkaptam a küldött 12 kötetet. Pontosan csak olyan helyekre juttatok, ahol biztosítva van érte a róla való írás. Kosztolányinak kell adnom még egy példányt, mert ő az övét elküldte Stepan Kleinnak a német műfordítónak. Kosztolányi biztosan ír a Nyugatba, s úgy tudom, hogy Schöpflin is." A továbbiakban felsorolja, hogy kinek, illetve mely újságoknak küld a könyvből, majd az Athenaeum ügyében kéri a címzett segítségét: "Nem tudom mikor hajlandó az Ath. kiadni és majd csak akkor írat-e a műről, ha az ott megjelent?... Irjanak kedves Sulika erről a dologról közelebbieket és esetle