Ibsen, Henrik: Solness építőmester. Ford.: Gömöri Jenő. Az előszót Kosztolányi Dezső írta.