Károlyi Árpád, dr.: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Írta s okirattárral ellátta ~.