Kosztolányi Dezső 1933. XII. 5-én kelt levele Sényi Lászlónak, a költő saját levelezőlapján: