105. árverés - Deák Ferenc és kora 17-20

20. tétel
(Bp., 1867. Heckenast ny.)