105. árverés - Széchenyi István gróf és kora 107-116

108. tétel
Fáy András
Budán, 1841. M. Kir. Egyetem betűivel.
109. tétel
Széchenyi István, gr(óf)
(Pesten, 1846. Trattner és Károlyi.)
110. tétel
(Széchenyi István, gróf)
(Pest, 1843. Trattner és Károlyi ny.)
111. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1828. Petrózai Trattner.
112. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1832. Landerer.
113. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1838. Heckenast.
114. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1840. Trattner és Károlyi.
115. tétel
Széchenyi István, gróf
(Pozsonyban, 1848. Belnay örökösei.)